Hosted Exchange

Hosted Exchange “Sabra SYSTEMS”

microsoft

Hosted Exchange is een zakelijke dienst waarbij meerdere gebruikers op verschillende locaties toegang hebben tot email en een gedeelde agenda. Microsoft is verreweg de grootste marktleider en wanneer er dus gepraat wordt over Hosted Exchange gaat dat meestal over Microsoft Exchange. Aangezien veel bedrijven met Outlook (Microsoft) werken is dit ook een logische keuze.


Waarom Hosted Exchange in plaats van POP3 mail?

In verhouding tot standaard POP3 Mailboxen is Hosted Exchange duur; is dit dan wel echt de moeite waard? Allereerst biedt Hosted Exchange iets meer dan standaard email aangezien je ook met de Agenda en Contacten kan werken en deze ook nog eens met collega’s kan synchroniseren. Daarnaast zit er bij een Hosted Exchange dienst altijd een back-up service inbegrepen. Uiteraard kan je zelf een back-up maken maar als een back-up niet actueel genoeg is, blijkt deze vaak waardeloos. Tot slot is een groot voordeel van het uitbesteden van Hosted Exchange dat je hiermee ook het onderhoud uitbesteed. Het scheelt veel werk en problemen, vaak wordt in kleinere bedrijven een medewerker aangewezen voor dergelijk beheer maar met een professionele uitbesteding is het goed geregeld zonder werknemers te belasten, wat weer kostenbesparend is.


sabra_tabel